۶۶۴۷۵۰۶۷ ۰۲۱ - ۶۶۴۷۵۰۶۸ ۰۲۱ - ۰۹۱۲۴۱۹۸۲۴۱

به وب سایت موسسه نقش راه آینده دانشور خوش آمدید

دانلود بودجه بندی آزمون
خانه | ارشد | آزمون های حقوقی | وکالت | قضاوت | مشاوران | سردفتری | انتشارات | سایر انتشارات
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد دوم پاسخ نامه *دکترمحمدحسین شهبازی

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی جلد دوم پاسخ نامه *دکترمحمدحسین شهبازی


توضیحات:

قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های ویرایش جدید کتاب حاضر به شرح زیر است:

  • حاوی کلیه سوالات حقوق مدنی مطرح شده در آزمون های حقوقی تا سال 97
  • ویرایش جدید در دو جلد ارایه گردیده است، جلد اول حاوی سوالات و جلد دوم حاوی پاسخنامه تشریحی است.
  • در ویرایش جدید علاوه بر اضافه شدن کلیه سوالات آزمون های حقوقی 90 تا 97، تمامی سوالات و پاسخ های کتاب به دقت بازبینی، بررسی و اصلاح گردیده است و سوالات تکراری و سوالات مربوط به قوانین منسوخ همگی حذف شده است و تنها مرجع آنها در کنار سوالات موجود قرار داده شده است.
  • در کتاب حاضر در پاسخ به هر سوال ارجاع دقیقی به مواد قانونی، آرای وحدت رویه و کتب معتبر حقوقی به عمل آمده است.

 

۰