۶۶۴۷۵۰۶۷ ۰۲۱ - ۶۶۴۷۵۰۶۸ ۰۲۱ - ۰۹۱۲۴۱۹۸۲۴۱

به وب سایت موسسه نقش راه آینده دانشور خوش آمدید

دانلود بودجه بندی آزمون
خانه | ارشد | دکتری | وکالت | قضاوت | مشاوران | سردفتری | انتشارات | انتشارات کولاد
مجموعه مقررات مرتبط با اطفال و نوجوانان*سپیده شهیدی

مجموعه مقررات مرتبط با اطفال و نوجوانان*سپیده شهیدی


توضیحات:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اطفال و نوجوانان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اطفال و نوجوانان به همت انتشارات کولاد توسط سپیده شهیدی تدوین گردیده است .
این کتاب شامل آراء وحدت رویه قوانین و مقررات داخلی در حوزه اطفال و نوجوانان می باشد و همچنین در بردارنده کنوانسیون های بین المللی و آیین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این عنوان می باشد .

۰